Individuel terapi

Individuel terapi


Alt for mange går med tingene alene for længe. Jo hurtigere du tager fat i nældens rod - jo hurtigere og lettere kan forandringen ske

Individuelle terapiforløb

Individuelle terapiforløb tilbydes til unge og voksne.

 

Det kan være du befinder dig i en livskrise; har tanker om selvmord, psykiske problemer eller har været udsat for vold eller incest.

 

Måske har du oplevet dødsfald eller andre tab og er midt i en sorg-/krisereaktion, du har svært ved at rumme alene eller komme videre med.

 

Du har måske problemer med stress,  dårligt selvværd; er ked af det uden at kende grunden eller har angstproblemer.

 

Er du i tvivl om lige netop dit problem er noget jeg kan hjælpe dig med, er du altid velkommen til at ringe eller sende en mail.

 

Jeg arbejder for det meste ud fra systemisk teori og metode og derfor vil  fokus meget være på her og nu og hvordan du finder løsninger og nye veje. Hvor det er relevant vil vi også sammen arbejde med din fortid.

 

Antal samtaler er så få som muligt ! Det er ikke nødvendigvis alt der skal færdigbehandles, det vigtigste er at sætte en proces i gang. De fleste kan nøjes med 3 - 10 samtaler af 1 - 1½ times varighed.

 

Er problematikken særlig vanskelig kan et længere forløb dog komme på tale.ONLINE-BOOKING


For at skabe det rette rum for terapi arbejdes med en anerkendende og accepterende tilgang til din problematik, så du bliver tryg og får modet til at kunne rumme alle dine følelser og skabe forandring.

Kundeudtalelser:


Tak for alt det, du gennem årene har gjort for mig.

Du har givet mig værktøjer, så jeg indtil nu har haft mulighed for at "hjælpe mig selv".

Skulle jeg atter få brug for det, så ved jeg , hvor jeg skal henvende mig.

Kærlig hilsen Mona. 

Det har været en meget positiv oplevelse for mig - jeg var jo meget skeptisk i starten. Det har overrasket mig at det virkelig hjælper. Jeg er blevet MEGET bedre til at sætte grænser og komme over mine kriser når jeg er ked af det. Jeg er nok også blevet bedre til at gøre noget for mig selv istedet for altid at tænke på de andre først.

Kristina, 15 år. Jeg var for 23 år siden, i et længere forløb/samtaleterapi hos Kirsten, første gang. Resultatet blev en radikal ændring pga. en grundlæggende selvindsigt. Når en terapeut er i stand til det, sker der virkelig noget skælsættende og der kommer rigtig mange aha oplevelser - det er lige det sindet forstår, og derfor bliver det nemmere at ændre gamle tankemønstre/-handlinger. Jeg kan har flere gange senere gennem årene, brugt Kirsten som psykoterapeut. Kirsten opnår gode resultater pga. hendes enorme forståelse, rummelighed og dybe empati samt mod til at gå lige til grænsen og tænke anderledes. Hendes stærke faglighed og mange års erfaring, bygger på principper som jeg værner om og sætter høj, nemlig etik og moral. Jeg kan kun give mine allerbedste og varmeste anbefalinger. GOD ARBEJDSLYST TIL ALLE DER ØNSKER FORANDRING OG FORDYBELSE for at opnå en bedre hverdag - og dermed et bedre liv

Hanne Mousten

 


Livsændrende forløb - i  Krop, sind og sjæl! Kirsten har hjulpet mig med at komme i balance igen og stærkere end før! En fantastisk professionel (kærlig) terapeut der møder dig lige hvor du er, følger og støtter op omkring dig enten selv eller ved hjælp af hendes enorme resource netværk. Kirsten ser mennesket bag problemet og hiver dig frem så du kan komme videre! Fantastisk menneske

Nicole H.

Mine speciale områder:


Stress

Angst

Sorg og tab

Selvværdsproblematikker

Tvangstanker/OCD

"Ondt i livet" - tab af livslyst

Har du brug for hjælp?

Gennem terapien lærer jeg dig at tackle den udfordring du står i lige nu, så du opnår større selvforståelse og dermed får lettere ved at gøre det, der er rigtigt for dig.


Brug krise som springbrædt til et nyt og bedre liv.


Min force som terapeut er at jeg ikke er bange for at gøre noget helt anderledes og bryde mine koncepter - hvis det er lige netop det der skal til for at hjælpe dig.


Kreativ terapi har andre kaldt det.