Kunde- og privatlivspolitik

Kunde- og privatlivspolitik

Psykoterapeut Kirsten Jensen videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i kundekartoteket. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine oplysninger.


Psykoterapeut Kirsten Jensen foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere en service til dig.


Når der indsamles personoplysninger via Psykoterapeut Kirsten Jensens hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit samtykke, så du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.


Psykoterapeut Kirsten Jensen er den eneste, der har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Hun er envidere også dataansvarlig.


Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.


Som registreret hos Psykoterapeut Kirsten Jensen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@psykoterapeut-kirstenjensen.dk


Automatisk indsamlede data

Ved besøg på www.psykoterapeut-kirstenjensen.dk indsamles oplysninger om f.eks.

  • Dato og tidspunkt for besøg

  • De sider, der besøges

  • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem mm.)

  • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)


Kirsten Jensen anvender Google Analytics samt One.com som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics samt One.com som ”databehandler” af data.


Læs Googles fortrolighedspolitik her. One.com fungere som webhotel med integreret webanalyseløsning. Læs One.com privatlivserklæring her .


Formål med indsamling

De indsamlede data anvendes med det formål at analysere brugen af hjemmesiden samt målrette marketing.


Opbevaring af data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.


Videregivelse af oplysninger

Kirsten Jensen videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik. Det betyder i praksis, at Kirsten Jensen kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. Kirsten Jensen anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne.


(Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser. )


Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på www.psykoterapeut-kirstenjensen.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.


Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Kirsten Jensens hjemmeside.


Sikkerhed

Kirsten Jensen beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med stor forsigtighed.


Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.


Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@psykoterapeut-kirstenjensen.dk


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt Kirsten Jensen på info@psykoterapeut-kirstenjensen.dk, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Henvend dig til Kirsten Jensen på info@psykoterapeut-kirstenjensen.dk for at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.


Du har ret til at klage til Datatilsynet

Kirsten Jensen er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med os, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

http://www.datatilsynet.dk


Yderligere Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: info@psykoterapeut-kirstenjensen.dk


En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.


Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).


For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu


Ændringer af kunde-og privatlivspolitik:

Kirsten Jensen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel for virksomheden Psykoterapeut Kirsten Jensen.